หุ้นห้างสรรพสินค้า กระโดดสูง หลังยอดขายเสื้อผ้าพุ่ง 700%